Telefon alközponti hálózatok

Sok esetben jelent kihívást egy vállalat számára, hogy a bejövő hívásokat mindig az adott irodába a megfelelő személyhez tudják irányítani. A telefon központok olyan eszközök, melyek kezelik és elosztják a beérkező hívásokat. Így az adott ügyfél mindig azt a melléket tudja hívni, amely az ügyben érintett munkatárs irodájába fut be.

Telefon alközponti hálózatokNagyban tudja növelni a hatékonyságot egy telefonközpont, hiszen teljesen más színvonalon fog zajlódni a kommunikáció. Ha nem tudja esetleg eldönteni, hány mellékkel rendelkező telefonközpontot kell választania vagy szükség van-e alközpontra, akkor cégünk szakemberei mindenben a segítségére lesznek. Igaz, hogy egy nagy értékű beruházásnak számít, azonban mindenképpen színvonalasabbá fogja tenni az egész céget. Teljesen más lesz ügyfelek felé sugárzott kép a cégről, ha egy ilyen modern rendszert vásárol. Sokkal komolyabb benyomást kelt egy olyan cég a partnerek felé, amely egy telefonközpontot használ a hívások megfelelő irodába juttatásában. Szakembereink vállalják a beüzemelést, így a beállítások a lehető legoptimálisabban lesznek elvégezve. Vállalkozások, nagyobb intézmények gyakran saját magán telefonhálózatot alakítanak ki a költséghatékonyabb telefonvonal használatának érdekében. A telefon hálózatok magját az úgynevezett telefon alközpont alkotja. Egy telefon alközpont méretét első sorban a bejövővonalak (fővonalak) és a mellékvonalak száma adja meg. A telefon alközpont a nyilvános hálózathoz a fővonali áramkörökön keresztül kapcsolódik.

A fővonali áramkör lehet:

 • analóg kéthuzalos távtáplált interfész
 • digitális, alapsávi ISDN interfész
 • primer PCM, vagy ISDN30 interfész
 • bérelt vonali csatlakozás, társközponti interfész.

Az áramkör kapcsolt telefon alközpontok ugyanakkor (elsősorban költséghatékonysági megfontolások alapján) a GSM hálózathoz, és IP hálózathoz is.

A mellékvonali interfészek általában:

 • analóg kéthuzalos távtáplált
 • alapsávi ISDN (BRI)
 • rendszer specifikus, gyártói szabvány szerint kialakított interfész.

Telefon alközponti hálózatokNapjainkban elterjedőben vannak az IP hálózaton alapuló mellékvonal kialakítás, mellyel jelentős mellékoldali kábelezési költséget lehet megtakarítani. Ebben az esetben a hangátvitel VoIP-on alapul. A szükséges fővonalszám a mellékvonalak számának és terheltségének ismeretében számítható (forgalmi méretezési számítások alkalmaz ásával). Családi házak, mikro-vállalkozások irodái is gyakran kialakítanak beszédcélú magánhálózatot. A magánhálózat magját ekkor egy kis méretű, néhány fő- és mellékvonal kiszolgálására alkalmas telefon alközpont alkotja. Általában ezek a kisméretű, alacsony árfekvésű alközpontok, analóg berendezések, melyek analóg kéthuzalos távtáplált fő- és mellékvonali interfésszel rendelkeznek. Az alközpontok néhány jellemzője, működésének módja rugalmasan programozható. A programozás irányulhat a nyilvános hálózattal és a mellékvonalakon található végberendezésekkel történő együttmű ködés érdekében (például tárcsázási módok és paraméterek beállítása, bontási idők beállítása, rövid-hurokmegszakítási idők beállítása stb.), de programozással állíthatók be az egyes szolgáltatások elérése, esetleg mellékvonalak bizonyos szolgáltatás elérésének korlátozása. A programozás legegyszerűbb esetben analóg kéthuzalos telefonkészülékről történhet, vagy esetleg egy rendszer specifikus telefon igénybevételével. A rendszer-működés beállítás (programozás) gyakran elvégezhető személyi számítógép segítségével is, például V.24 interfészen. Nagyobb kiépítésű alközpontok esetén gyakran megoldják a távprogramozást (távfelügyeletet) is, mely történhet MODEM segítségével, vagy IP hálózaton történőeléréssel. Az alközpontok gyakran kettő (vagy annál több) konfigurációs tárral rendelkeznek, melyek közül egyszerre csak az egyik az aktív. A két konfigurációs tár elnevezése általában „Nappali” és „Éjszakai”. A működési üzemmódok közti váltás lehet manuális, vagy az alközpontba beállított időpont alapján automatikus.

 • Tanulmányozzuk az igényeket és ezeket kiértékelve megtervezzük a szükséges hálózati kialkítást figyelembe véve az esetlegesen már használt alközpontot és annak paramétereit.
 • Megtervezzük a hálózatot (például egy mikrovállalkozás igényeihez igazodóan legyen „Főnöki”, „Titkári”, „Beosztotti”, „Műhely” stb. telefon, de a feladatot megoldhatjuk magánház vonatkozásában is, ekkor „Nappali-”, „Háló-”, „Dolgozószobai” készülékeket kell elképzelnünk.
 • Megtervezzük a hálózat egyes mellékállomásának funkcióit. (Bejövő hívás mely mellékeket csengesse, milyen jogosultsága legyen az adott mellékállomásnak a kimenő hívások tekintetében stb.)
 • Alközpontok programozásával kialakítjkuk a kívánt funkciókat, az egyes mellékállomások megfelelő működését.
Cégünk a Siemens, az Alcatel, a Panasonic, és a Bosch alközpontjait forgalmazza, szereli.