Érintésvédelmi felülvizsgálatok

ÉRINTÉSVÉDELMI, SZIGETELÉSI ÉS EGYÉB SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATOK

Villamos műszeres mérésből áll, és a helyszíni vizsgálat során a látottak alapján minősítjük a villamos berendezéseket, hogy megfelelnek -e az érvényben lévő érintésvédelmi szabványoknak. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tartalmazza az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést.

Az érvényben lévő 14/2004.(IV.19) FMM rendelet a villamos berendezés üzembe helyezése előtt, és előirt rendszerességgel időszakosan határozza meg az érintésvédelem ellenőrzését.

Érintésvédelem

Érintésvédelem

  • áramvédő kapcsoló: havonta

  • hordozható villamos gépek (ívhegesztő) kéziszerszámok: évente

  • KLÉSZ hatálya alá tartozó épületek: 6 évente

  • minden más villamos berendezésen: 3 évente

Érintésvédelem célja:

Aktív és passzív érintésvédelmi módszerekkel megakadályozza a berendezések feszültség alatti részeinek véletlen érintését, valamint az elektromos árammal működő gépek külső érinthető burkolata a berendezés meghibásodása esetén se okozzon áramütést.

Érintésvédelmi minősítő irat:

Az érintésvédelmi vizsgálat végeredménye az elemzések után az érintésvédelmi minősítő irat, amelyet a felülvizsgálat után készítünk el, és benne nyilatkozunk az általunk vizsgált villamos berendezések érintésvédelmileg megfelelnek -e az érvényben lévő előírásoknak.

A minősítő iratot minimum kettő eredeti példányban a számlával együtt adjuk át, vagy postán juttatjuk el a megrendelőnek. Külön kérésre digitális formában (pdf) is eljuttatjuk a kész minősítést.

Érintésvédelmi jegyzőkönyv:

Az érintésvédelmi minősítő irat melléklete az érintésvédelmi jegyzőkönyv, ami táblázatba foglalva részletesen tartalmazza egyenként az érintésvédelmi mérés eredményeit és a minősítéseit, hogy a mérés megfelelt vagy nem felelt meg.

Az Érintésvédelmi felülvizsgálat és az érintésvédelmi minősítő irat az MSZ HD 60364 szabvány szerint és az MSZ 2364 és az MSZ 172-1 figyelembevételével készül.

Érintésvédelmi felülvizsgáló

Érintésvédelem felülvizsgálatát csak az végezheti, aki erősáramú előképzettséggel rendelkezik, és legalább 3 év gyakorlati időt töltött el a szakmában. Elvégezte az érintésvédelmi felülvizsgáló tanfolyamot és ott sikeres vizsgát tett. Rendelkezik OKJ–s érintésvédelem felülvizsgálója bizonyítvánnyal.

Érintésvédelem

Mint minden, amit használunk az elektromos berendezések is sérülnek, meghibásodnak használatuk közben. Ebben az esetben ránk nézve az áramütésveszély jelenti a legnagyobb veszélyt.

Ennek a veszélynek az elkerülésére a villamos berendezések üzembe helyezése olyan műszaki, biztonsági, szerelési előírások betartását követeli meg, amelynek betartása elengedhetetlen a biztonságos üzemeléshez. Ha az érintésvédelem jól van kiválasztva és az kifogástalanul működik, elektromos berendezések üzemi szigetelés sérülése, meghibásodása esetén sem kell áramütésre számítani.

A érintésvédelem tehát azt jelenti hogy a villamos berendezések használat közben, meghibásodásuk következtében se okozzanak áramütésveszélyt a környezetükre, használójukra.

A legalattomosabb és legveszélyesebb hiba a fémtestű villamos berendezéseknél a testzárlat, a berendezés működése közben semmi nem utal a gép áramütés veszélyes állapotára. Megfelelő érintésvédelem nélkül az ilyen meghibásodások életveszélyesek.

A környezetünkben többfajta érintésvédelmi megoldásokkal találkozunk.

Az érintésvédelem megvalósítása vagy védővezetővel, vagy védővezető nélkül történik.

Érintésvédelem típusai:

O ÉV osztály

Az elektromos eszköz áramütés elleni védelme a üzemi szigetelésen múlik, védővezető csatlakoztatására semmi nincs kialakítva, üzemi szigetelés hibája után a környezetre van bízva az áramütés és az erősáramú áramütés elleni védelem Pl: környezet elszigetelése.

vezetékes érintésvédelem I. ÉV osztály

A villamos hálózat tartalmaz egy védővezetőt, amit direkt módon vagy villásdugón keresztül összekötünk az elektromos berendezésünk fémburkolatával. Testzárlat kialakulásakor hiba áram folyik a védővezetőn, amely működésbe hozza az érintésvédelmi védelmi berendezést. Nullázás, Védőföldelés.

védőelválasztás, II. ÉV osztály

Biztonsági leválasztó transzformátoron keresztül táplálunk egy berendezést. A leválasztott hálózat a földhöz képest nem okoz áramütést, ezért nem lehet a készüléket földelni sem, és erről a leválasztott hálózatról csak egy készülék táplálható.

kettős szigetelés II. ÉV osztály

A villamos gép üzemi szigetelésén kívül van még egy szigetelés, amely így biztosítja a berendezésünk üzembiztonságát.

törpefeszültség III. ÉV osztály

Ennél az érintésvédelmi módnál a feszültség le csökkentésével érünk el biztonságot. Ez lehet 50 V, 25 V, 12 V minél kisebb feszültséget használunk, annál nagyobb biztonságot érünk el.

Az új erősáramú és villamos berendezések szakszerű szerelése és kivitelezése után, még beüzemelésük előtt, mindig el kell végezni az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatot, hogy a beépítésre került villamos védelmi eszközök megfelelően működnek, hiba estén működőképesek. Ezen kívül rendeletben meghatározott időközönként időszakosan is ellenőrizni kell az érintésvédelem hatásosságát, hogy használat közben nem romlott a villamos berendezések, és a védelmi készülékek állapota a biztonság rovására.

Az érintésvédelem megfelelő, de a veszély még akkor ott maradhat, ha nem tartunk be néhány egyszerű szabályt:

  • Horpadt, törött, sérült villamos eszközöket ne használjunk.

  • Fémtestű készülék villás dugóját, csak földelt aljzatba csatlakoztassunk.

  • Csak három eres szabályos hosszabbítót használjunk.

  • Ha a csatlakozóvezeték sérült elrepedt kilátszanak a vezető erek, a készüléket ne használjuk, cseréltessük ki a vezetéket.

  • Szigetelőszalaggal a hibás vezeték betekerése nem biztonságos

A védekezés az emberek gondosságán is múlik, hogy elkerüljék a bajt.

Az érintésvédelmi jegyzőkönyvet munkavédelmi ellenőrzés során kérhetik, hiánya esetén, kötelezik az üzembentartót, tulajdonost az érintésvédelmi felülvizsgálat haladéktalan pótlására.

Ha Önnel ilyen előfordul, ne fizessen bírságot, ígérje meg az ellenőröknek, és azonnal végeztesse el az érintésvédelmi felülvizsgálatot.

Az érintésvédelem sürgős megrendelése estén, a legrövidebb időn belül elvégezzük az érintésvédelmi mérést és felülvizsgálatot, és ez után rövid időn belül elkészítjük az érintésvédelmi jegyzőkönyvet.