Telefon alközponti hálózatok

TELEFON ALKÖZPONTI HÁLÓZATOK

Sok esetben jelent kihívást egy vállalat számára, hogy a bejövő hívásokat mindig az adott irodába a megfelelő személyhez tudják irányítani. A telefon központok olyan eszközök, melyek kezelik és elosztják a beérkező hívásokat. Így az adott ügyfél mindig azt a melléket tudja hívni, amely az ügyben érintett munkatárs irodájába fut be.

Nagyban tudja növelni a hatékonyságot egy telefonközpont, hiszen teljesen más színvonalon fog zajlódni a kommunikáció. Ha nem tudja esetleg eldönteni, hány mellékkel rendelkező telefonközpontot kell választania vagy szükség van-e alközpontra, akkor cégünk szakemberei mindenben a segítségére lesznek. Igaz, hogy egy nagy értékű beruházásnak számít, azonban mindenképpen színvonalasabbá fogja tenni az egész céget. Teljesen más lesz ügyfelek felé sugárzott kép a cégről, ha egy ilyen modern rendszert vásárol.

Sokkal komolyabb benyomást kelt egy olyan cég a partnerek felé, amely egy telefonközpontot használ a hívások megfelelő irodába juttatásában. Szakembereink vállalják a beüzemelést, így a beállítások a lehető legoptimálisabban lesznek elvégezve. Vállalkozások, nagyobb intézmények gyakran saját magán telefonhálózatot alakítanak ki a költséghatékonyabb telefonvonal használatának érdekében.

Telefon alközpontok

Telefon alközpontok

A telefon hálózatok magját az úgynevezett telefon alközpont alkotja. Egy telefon alközpont méretét első sorban a bejövővonalak (fővonalak) és a mellékvonalak száma adja meg. A telefon alközpont a nyilvános hálózathoz a fővonali áramkörökön keresztül kapcsolódik.

A fővonali áramkör lehet:

 • analóg kéthuzalos távtáplált interfész

 • digitális, alapsávi ISDN interfész

 • primer PCM, vagy ISDN30 interfész

 • bérelt vonali csatlakozás, társközponti interfész.

Az áramkör kapcsolt telefon alközpontok ugyanakkor (elsősorban költséghatékonysági megfontolások alapján) a GSM hálózathoz, és IP hálózathoz is.

A mellékvonali interfészek általában:

 • analóg kéthuzalos távtáplált

 • alapsávi ISDN (BRI)

 • rendszer specifikus, gyártói szabvány szerint kialakított interfész.

IP telefon hálózatok

IP telefon hálózatok

Napjainkban elterjedőben vannak az IP hálózaton alapuló mellékvonal kialakítás, mellyel jelentős mellékoldali kábelezési költséget lehet megtakarítani. Ebben az esetben a hangátvitel VoIP-on alapul. A szükséges fővonalszám a mellékvonalak számának és terheltségének ismeretében számítható (forgalmi méretezési számítások alkalmaz ásával). Családi házak, mikro-vállalkozások irodái is gyakran kialakítanak beszédcélú magánhálózatot. A magánhálózat magját ekkor egy kis méretű, néhány fő- és mellékvonal kiszolgálására alkalmas telefon alközpont alkotja.

Általában ezek a kis méretű, alacsony árfekvésű alközpontok, analóg berendezések, melyek analóg kéthuzalos távtáplált fő- és mellékvonali interfésszel rendelkeznek. Az alközpontok néhány jellemzője, működésének módja rugalmasan programozható. A programozás irányulhat a nyilvános hálózattal és a mellékvonalakon található végberendezésekkel történő együttműködés érdekében (például tárcsázási módok és paraméterek beállítása, bontási idők beállítása, rövid-hurokmegszakítási idők beállítása stb.), de programozással állíthatók be az egyes szolgáltatások elérése, esetleg mellékvonalak bizonyos szolgáltatás elérésének korlátozása.

A programozás legegyszerűbb esetben analóg kéthuzalos telefonkészülékről történhet, vagy esetleg egy rendszer specifikus telefon igénybevételével. A rendszer-működés beállítás (programozás) gyakran elvégezhető személyi számítógép segítségével is, például V.24 interfészen. Nagyobb kiépítésű alközpontok esetén gyakran megoldják a távprogramozást (távfelügyeletet) is, mely történhet MODEM segítségével, vagy IP hálózaton történőeléréssel. Az alközpontok gyakran kettő (vagy annál több) konfigurációs tárral rendelkeznek, melyek közül egyszerre csak az egyik az aktív. A két konfigurációs tár elnevezése általában „Nappali” és „Éjszakai”. A működési üzemmódok közti váltás lehet manuális, vagy az alközpontba beállított időpont alapján automatikus.

 • Tanulmányozzuk az igényeket és ezeket kiértékelve megtervezzük a szükséges hálózati kialkítást figyelembe véve az esetlegesen már használt alközpontot és annak paramétereit.

 • Megtervezzük a hálózatot (például egy mikrovállalkozás igényeihez igazodóan legyen „Főnöki”, „Titkári”, „Beosztotti”, „Műhely” stb. telefon, de a feladatot megoldhatjuk magánház vonatkozásában is, ekkor „Nappali-”, „Háló-”, „Dolgozószobai” készülékeket kell elképzelnünk.

 • Megtervezzük a hálózat egyes mellékállomásának funkcióit. (Bejövő hívás mely mellékeket csengesse, milyen jogosultsága legyen az adott mellékállomásnak a kimenő hívások tekintetében stb.)

 • Alközpontok programozásával kialakítjuk a kívánt funkciókat, az egyes mellékállomások megfelelő működését.

Cégünk a Siemens, az Alcatel, a Panasonic, és a Bosch alközpontjait forgalmazza, szereli.