Kábeltelevíziós hálózatok

KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOK

Kábeltelevíziós hálózatok

Kábeltelevíziós hálózatok

Napjainkban egyre nagyobb az igény a költséghatékony, kábeltelevíziós hálózatok iránt. Ezek a hálózatok jó minőségű eszközöket, illetve egyre összetettebb és naprakész tudást és tapasztalatot követelnek meg a hálózatot tervező, illetve telepítő szakemberektől. Cégünk a 90-es évek közepétől foglalkozik optikai kábeltelevíziós rendszerek tervezésével és telepítésével. Jelenlegi termékválasztékunkban a hagyományos kábeltelevíziós termékeken kívül szerepelnek még a KTV hálózatokon új szolgáltatások (adat, telefon és digitális videó) bevezetését lehetővé tevő rendszerek.

Optikai kábeltelevízió rendszerek

Napjainkban a kábeltelevíziós hálózatokon megjelenő új értéknövelt szolgáltatások iránt tapasztalható megnövekedett igények hatására a kábeltelevíziós szolgáltatók rákényszerülnek a régi, elavult hálózatok korszerűsítésére. Ezeken a korszerű hálózatokon a kábeltelevíziós szolgáltatóknak lehetőségük nyílik a TV csatornák számának növelésére, több, jobban eladható programcsomag kialakítására, internet és telefon szolgáltatás elindítására. Magyarországon is egyre jobban elterjednek a digitális, kódolt TV csatornák, valamint a külföldi tendenciák alapján várható a Pay-per-view, illetve egyéb szolgáltatások (biztonságtechnikai rendszerek, interaktív játékok stb.) elterjedése a kábeltelevíziós hálózatokon.

Adatátvitel kábeltelevízió hálózatokon

A kábelmodem rendszer segítségével adatátviteli csatornákat tudunk létrehozni a kétirányúsított kábeltelevíziós hálózatokon, az előfizetők és a kábelhálózat fejállomása, vagy közvetlenül az előfizetők között. A fejállomáson elhelyezett útvonalválasztók (routerek) segítségével a rendszer csatlakoztatható az internetszolgáltató hálózatához. A kábeltelevíziós adathálózatot üzemeltető társaság így nem csak gyors (akár-400 Mbit/s downstream és 100 mbit/s upstream) internet elérést tud biztosítani, hanem a helyi szervezetek közhasznú, a közösséget közelebbről érintő információkhoz is juthatnak. A rendszer alkalmas helyi érdekeltségű vállalatok telephelyeinek, LAN hálózatainak gazdaságos összekötésére is.

Digitális videó átviteli rendszerek

A digitális videó átviteli rendszereket általában nagytávolságú videojel átvitelre használhatjuk (pl.: stúdiók jeleinek eljutatását másik stúdióba vagy a műsorszóró telephelyére). Többféle technológiát tudunk kínálni ügyfeleink részére. A rendszer analóg vagy digitális videó jeleket képes fogadni. Kábeltelevízió szolgáltatók hálózataik összekötésével költséghatékonyan kiválthatják drága és költséges üzemeltetésű fejállomásaikat. Távközlési cégek univerzális videó átviteli hálózatot alakíthatnak ki, amelyet bérbe adhatnak stúdióknak, TV társaságoknak és kábeltelevízió társaságoknak időleges, vagy állandó átviteli igényeik kielégítésére.

Digitális műsorelosztó rendszerek

A digitális műsorelosztó rendszerek egyik része hagyományos CATV hálózaton visz át MPEG2 vagy MPEG4 kódolt műsorjeleket. Ennek lényege, hogy az analóg kábelhálózaton átvihető kb. 70 analóg televízió csatorna helyett akár több száz azonos minőségű videojelet vihetünk át, mindezt úgy, hogy biztonságos titkosítási eljárásokkal hatékonyan megakadályozzuk az illetéktelenek hozzáférését a műsorokhoz. A digitális műsorelosztó rendszerek másik felhasználása a műholdas műsorelosztás. A műholdas műsorelosztó rendszereknél a sávszélesség csökkentése érdekében professzionális kódolókat és statisztikus multiplexelési eljárást alkalmazunk.

Kisközösségi kábeltelevíziós hálózatok

Napjainkban egyre nagyobb az igény a költséghatékony, helyi kábeltelevíziós hálózatok iránt. Érdemesebb házhálózatokat kiépíteni nagyobb épületekben főleg szállodákban, oktatási intézményekben és bevásárló központokban. A rendszer biztosítja a televízió és rádió csatornák vételét és szétosztását az épületen belül. Az épület üzemeltetőjének lehetősége van videóról esetleg számítógépről lejátszott műsorok hozzákeverésére. Ezen csatorna felhasználható helyi információk, reklámanyagok, hírek eljuttatására a bérlők felé.

Új technológiák

Mivel a hagyományos televíziós műsorterjesztési platformok egyre inkább telítetté válnak, egyre több esetben problémás a közvetített tartalmak növelése. A megoldást az infrastruktúrák digitalizálása, valamint a szélessávú internet alkalmazása jelenti. A Teleháló Plusz Kft. által kínált megoldások többféle modellt is támogatnak az úgynevezett video-on-demand (VOD) szolgáltatásoktól a teljes műsorfolyam közvetítését magában foglaló IPTV-ig.

VOD szolgáltatások

VOD szolgáltatások

A VOD lehetővé teszi az egyedi műsorszámok, jellemzően mozifilmek egy központi tárhelyről, tetszőleges időpontban történő lehívását, megnézését. A szolgáltatás fő előnye, hogy a fogyasztó a saját preferenciái alapján állíthatja össze a műsort - a műsorszolgáltató által nyújtott szűk kínálattal szemben egy sokkal szélesebb, akár több ezer filmcímet tartalmazó adatbázis áll rendelkezésre. Technológiai értelemben a VOD egyaránt kínálható digitális televízió-szolgáltatásként vagy szélessávú hálózaton, a végberendezés lehet PC vagy set-top-box.

Az IPTV olyan videó szolgáltatás, amely a televíziós csatornákat szélessávú hálózaton keresztül juttatja el a fogyasztóhoz. Az IP alapú szolgáltatás terjeszthető hagyományos módon (földfelszíni, kábel, műhold), ebben az esetben a hálózat csak kiegészítő platform. Lehetséges azonban az is, hogy egy csatorna kizárólag interneten keresztül jut el az ügyfélhez.

Egy ilyen szolgáltatás csak megfelelő sávszélességgel és megfelelő minőségben lehet sikeres, de szükséges a nem túlságosan bonyolult, felhasználóbarát működés, valamint a versenyképes ár és minőség is. A Teleháló Plusz Kft. megfelelő szaktudással, minőségi beszállítókkal rendelkezik a „kábeltelevíziós” szolgáltatások kiszolgáló infrastruktúrájának megteremtésében.

Szolgáltatásaink

  • Rendszerek tervezése

  • Tanácsadás

  • Rendszerek letelepítése és konfigurálása

  • Rendelkezésre állás és rendszertámogatás

Miért a Teleháló Plusz?

  • A különböző méretű és komplexitású hálózatokra optimalizált megoldások

  • Kiváló minőségű eszközök és passzív elemek

  • Kiváló referenciák

A kábeltelevíziós hálózat építőelemei

Egy mai kábeltelevíziós hálózat legfontosabb elemei: a fejállomás, a gerinchálózat - ez ma már optikai redundáns gyűrű, mely a Hub-okon csatol ki az optikai elosztó hálózatra, ami a Nod-okon keresztül látja el a koaxiális szétosztó hálózatot és a házhálózatot.

A fejállomás

A parabolaantennákon keresztül veszi a műholdakról érkező jeleket, valamint földi antennákon keresztül a földi sugárzású műsorokat. Az így kapott jeleket fogadja, feldolgozza, szelektíven erősíti, átkonvertálja a kívánt csatornára, és az összegzőn keresztül továbbítja a hálózatra. Kódolt műsorok esetén dekódolja a jeleket, fizetős csatorna esetén gondoskodik az újrakódolásról. Nagy csatornaszámra bővíthető (akár 100), ugyanakkor a kimenetén jó minőségű jel jelenik meg. (C/N>70 dB) Analóg és digitális vevőket tartalmaz, és a visszirányú jelek feldolgozására is alkalmas. Ezen kívül itt megtalálhatók a számítástechnikai elemek is: routerek, gateway-k, esetlegesen a hálózatmenedzselő rendszerek. Innen indul az optikai trönkvonalak meghajtása is. Ezt általában az ún. direktmodulált DFB-lézeradókkal oldják meg.

A gerinchálózat

A feladata nagy távolságra eljuttatni a jeleket a fejállomástól, illetve a visszirányból érkező jeleket torzításmentesen eljuttatni a fejállomásra. Korszerű hálózat esetén ez már nagy sebességű optikai gyűrűn keresztül valósul meg. Általában ez a gyűrű egy redundáns optikai gyűrű, amely a hibajavítás miatt 1550 nm-es hullámhosszon működik. A gerinchálózat általában egy város vagy városnegyed jeleit továbbítja. Falvak esetében egy fejállomás több települést lát el jellel. Az ilyen optikai hálózatnak a csillapítása igen csekély, a vonali hálózatra az ún. HUB-okból optikai kicsatolókkal csatlakozik.

Az optikai elosztó hálózat

Feladata, hogy egy-egy kerületben, vagy hasonló távolságban eljuttassa az optikai gyűrű jelét a koaxiális szétosztó hálózathoz. Ez általában 1310 nm-en működő monomódusú optikai szál, amely a NOD-okon keresztül csatol ki a koaxiális hálózatra. Egy NOD 1000-1500 előfizetőt ellátó koaxiális hálózatot szolgál ki. A koaxiális szétosztó és házhálózat feladata a jelek továbbítása az optikai elosztó hálózat és az előfizetők között. A koaxiális hálózatban működő erősítőknek meg kell oldaniuk a jelek torzítatlan átvitelét, erősítését, valamint a koaxiális kábel frekvenciafüggő csillapításának korrigálását.

A házhálózat

Feladata, hogy egy csillagponton keresztül, a szűrők segítségével eljuttassa a nagyfrekvenciás jeleket az előfizetőkhöz, illetve visszirányban az előfizetők jeleit (pl. internet) visszacsatolja a fejállomásig. A visszirányú forgalom kábelmodemen keresztül zajlik. A csillagpontig megérkezik az összes továbbított adó jele, innen az előfizetőhöz - szűrők segítségével - már csak az előfizetett csatornák jelei jutnak el. Ezek általában csomagokban találhatók - egy csomagban több csatorna. A többi jelet egy sávszűrő segítségével kiszűrik. A csillagpontba beérkező csatornák száma meghaladhatja az 50-et is. A visszirány, amely az előfizetőtől jövő információkat tartalmazza, általában 10 és 65 MHz közötti sávban van. Internet esetén ez a lekérdezés (feltöltés) iránya. A letöltés irányát általában az UHF sávban használják, tekintettel arra, hogy itt nagyobb a sávszélesség, ezáltal nagyobb letöltési sebesség érhető el.

Hol van az alépítmény?

Sok helyen a hatóságok - elsősorban város- vagy tájképi okokból - nem engednek oszlopsort építeni. Ilyenkor nincs más hátra, mint a föld alá süllyeszteni a törzs- és a vonalhálózatot, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy többnyire az útburkolat alatt lefektetett csövekben vezetik el a kábeleket. Ez az alépítményes megoldás, ami ugyan drágább a légkábelesnél, viszont sokkal védettebbek a kábelek, és kevésbé vannak kitéve a hőingadozásnak. Ebben az esetben attól függően kell a kábelek behúzását megkönnyítő aknákat elhelyezni, hogy koaxiális vagy optikai hálózatról van-e szó. Koaxiális rendszer esetén körülbelül 80-100 méterenként kell aknákat építeni, optikai kábeleknél az aknák távolsága megfelelő adottságok esetén akár két kilométer is lehet.

Mi kerül az előfizető lakásába?

Aki csupán műsorcsomagokra fizet elő, annak lakásában egy egyszerű fali csatlakozót szerelnek fel, innen indul a tévékészülék(ek) antenna-bemenetére csatlakozó koaxiális kábel. Más a helyzet, ha internetet, netán telefon szolgáltatást is igénybe óhajt venni az előfizető. Ebben az esetben egy kombinált csatlakozó doboz kerül a falra, amiben benne vannak az internet (esetleg telefon) használathoz szükséges szűrők, a megfelelő csatlakozókkal együtt. A set-top-box tulajdonképpen gyűjtőneve mindazoknak a berendezéseknek, melyek a különböző szolgáltatásokat kezelik. A digitális műsorok vételéhez vagy olyan tévékészülék szükséges, amely ezeket a jeleket fogadni és feldolgozni képes, vagy egy olyan digitális/analóg átalakító doboz (set-top-box), amelyik lehetővé teszi a hagyományos tévékkel is a műsorok vételét. Várhatóan megjelennek majd a kombinált dobozok, házi médiaközpontok is, hogy ne kelljen "dobozhegyeket" elhelyezni a tévék tetején.